Inloggen

Netwerk Maritieme Bronnen (NMB)

De wervendatabase is de terminologiebron waarmee instellingen zoals musea, archieven en stichtingen, hun data en objecten onderling kunnen koppelen aan een scheepswerf. Bezoek de website van het Maritiem Portal voor meer achtergrond.

Nederlandse Scheepswerven

De scheepswervendatabase is opgebouwd door gegevens aangelegd vanuit meerdere onderzoeken samen te voegen. Deze samenwerking heeft tot doel te komen tot één verzameling die de geschiedenis van Nederlandse scheepswerven inzichtelijk maakt.

Locatie als uitgangspunt

De gegevens over de scheepswerven worden verzameld en (zoveel mogelijk) gekoppeld aan een Geografische locatie zodat voor een locatie inzichtelijk wordt welke scheepsbouw, soms door de eeuwen heen, heeft plaatsgevonden door verschillende eigenaren.

Heeft de geschiedenis van scheepswerven uw belangstelling?

Klik hier voor meer informatie

M. Strojenga, 1990, Collectie MARHISDATA

Tewaterlating VEDETTE, 1990, Collectie MARHISDATA

Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand, Groningen, VEDETTE te water op 27-10-1990, foto M. Strojenga

Tewaterlating van het fregatschip de Amsterdam, Collectie Stadsarchief Amsterdam

De Amsterdam, Collectie Stadsarchief Amsterdam

De tewaterlating van het fregatschip de Amsterdam (later Ardjoeno) op 11 januari 1873 op de werf Concordia van de firma Meursing & Huygens. Aquarel van George Lourens Kiers (1838-1916).

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn (Admiraliteitsmagazijn) en de Admiraliteitswerf te Amsterdam, Collectie Rijksmuseum

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn, Collectie Rijksmuseum

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn (Admiraliteitsmagazijn) en de Admiraliteitswerf te Amsterdam, Joseph Mulder, 1726. Collectie Rijksmuseum.

Gezicht op Edam met kerktoren en scheepswerf, Collectie Rijksmuseum

Scheepswerf in Edam, Collectie Rijksmuseum

Gezicht op Edam met kerktoren en scheepswerf, onbekend, 1880 - 1910. Collectie Rijksmuseum.